Nemám čas na drogy - Nechcem mať čas na drogy

 

Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí, ale aj tak musíš s nimi žiť.

Ľudia naozaj často potrebujú pomoc, ale môže sa stať, že ťa napadnú, ak im pomôžeš.

K čomu nás majú nasmerovať tieto  poopravené myšlienky Matky Terezy? Štatistiky sú neúprosné a hovoria o tom, že zariadenia pre závislých mladých ľudí a pre týrané deti sú preplnené, ale čo je najhoršie, väčšina ľudí ani netuší, že sa stali závislými.

Závislosť  má latinský koreň v slove „addicene“ a znamená: súhlasiť, podpísať, poddať sa, dokonca v staroveku tak označovali nepriateľov, ktorí sa dostali do zajatia. Čo nám to pripomína v dnešnej dobe? Závislí ľudia sa naozaj dostávajú do zajatia – do spárov akejkoľvek závislosti, odkiaľ sa veľmi ťažko hľadá cesta späť. Človek s nadmernou, prehnanou a opakujúcou sa túžbou po nejakých látkach, objektoch, pocitoch, činoch prestáva žiť normálny život a všetko podriaďuje svojej túžbe. Je to chronické a doživotné duševné ochorenie. Jednoduchšia cesta, ako byť čistý a nespadnúť do bahna, je žiť bezdrogovým životom, ako sa potom štverať na malý krtinec a nemať  silu ho zdolať. Musíme si uvedomiť, že aj káva, tabakové výrobky a samozrejme alkohol sú drogami, ak ich užívame v neprimeraných dávkach. Nie nadarmo sa hovorí , že všetko treba robiť s mierou.

Pre život mladého človeka je veľmi dôležitá rovnováha medzi oddychom a aktívne stráveným časom, čo predstavuje napríklad štúdium a športovanie, stretávanie sa s priateľmi, vychádzky do prírody, či čas strávený s dobrou knihou,...

Na tejto stránke sa postupne budete môcť dozvedieť, aké sú hlavné skupiny návykových látok, ale tieto poznatky vám majú poslúžiť na to, aby ste boli vzdelaní a vedeli svoj život ukočírovať bez týchto „pomôcok“. Verím, že k tomu vo veľkej miere prispeje aj zamyslenie sa nad príbehom Katky, ktorý ste mohli sledovať vo filmovom spracovaní, ktoré verne ukázalo, kam vedie cesta peklom.

Tak, hurá do telocvične, na ihriská, ku kamarátom, do prírody, ku knihe a dajte zbohom nude, nečinnosti a bezduchému ničnerobeniu!

Novinky

Márnotratný syn

12.05.2013 15:11
Komunita Cenacolo z Kráľovej pri Senci pripravila pre žiakov 7. - 9. ročníka divadelné predstavenie...

Prevencia je liek

09.05.2013 13:16
  Že prevencia je tou najúčinnejšou liečbou, potvrdí každý lekár. Preto aj naša škola P. O....

DOTAZNÍK PRE RODIČOV

16.01.2013 22:14
Vážený rodič, máte pred sebou krátky dotazník, ktorého úlohou je vám napomôcť zistiť...

Ako rozpoznať , že vaše dieťa užíva drogy?

16.01.2013 21:52
Porozmýšľajte chvíľku o svojom dieťati.Zdá sa vám niektorý prejav vášho dieťaťa nie celkom bežný? O...

Výstava " Nemám čas na drogy"

17.12.2012 09:00
V rámci projektu " Nemám čas na drogy" robili žiaci na školách zaujímavé projekty. Tie najkrajšie...

Problematika drog v úvahách deviatakov

28.11.2012 17:41
  DROGY – veľmi častá téma, ktorá sa týka asi každého z nás. Nemôžeme pred ...
1 | 2 | 3 >>