Prevencia je liek

09.05.2013 13:16

 

Že prevencia je tou najúčinnejšou liečbou, potvrdí každý lekár. Preto aj naša škola P. O. Hviezdoslava stavia práve na túto kartu, čo sa týka závislostí u detí a mládeže.

 Počas celého školského roka pedagógovia  so žiakmi aktívne pracujú. Žiaci navštevujú koncerty, filmy, divadelné predstavenia, absolvujú besedy.

Tak aj dňa 9.5.2013 sme sa zúčastnili výchovného koncertu, ktorý mal poukázať na to, že v celom našom živote sa musíme držať pravidiel, pretože bez nich jednoducho nemôžeme fungovať. Ako v hudbe. Ak nedodržíme správne akordy, budeme počuť falošnú melódiu, ktorá už nebude na nás pôsobiť blahodarne, ale práve naopak, nedodržaním pravidiel v živote ohrozujeme vlastnú bezpečnosť.  

Po koncerte sa žiaci deviatych a ôsmych ročníkov zúčastnili aj besedy s pánom npor.Tiborom

 Šándorom, preventistom z rady polície pre našu školu.

Čo si z nej žiaci odniesli? Ukáže až čas. My však veríme, že naši žiaci sa nechcú učiť na vlastných chybách.

Mgr. Andrea Šprláková