Drogy

Drogy a Zákon

13.12.2012 19:31
Priestupky a trestné činy sú podrobne uvedené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a v Trestnom zákone č.300/2005 Z.z. . Trestnoprávna zodpovednosť mládeže - osoby od 14 rokov /výnimka pre trestnú zodpovednosť - sexuálne zneužitie - od 15 rokov trestaný/   & 171 /...

Prchavé látky

13.12.2012 18:00
Prchavé látky sú zrejme najnebezpečnejšia skupina látok, dokonca nebezpečnejšie ako drogy ako je kokaín, pervitín alebo heroín. Vyznačujú sa silným narkotickým (tlmivým) účinkom a jednoducho dochádza ku predávkovaniu s následkom smrti. Pravidelne fetovanie spôsobuje poškodenie...

Opiáty

12.12.2012 16:02
Ópium Ópium je jedna z najstarších drog, ktorá bola často využívaná v dávnej minulosti. Najčastejšie príznaky sú však tlmenie mozgovej činnosti, tlmenie bolesti, navodzovanie pocitu eufória a pokoja.   Heroín Heroín je najčastejšie zneužívaným opiátom a jeho závistlosť je...

Halucinogény (Psychodeliká)

12.12.2012 15:40
LSD Úžívanie LSD je veľmi nebezpečné hlavne preto, že ich účinok je veľmi nevypočítateľný a v niektorých prípadoch môžu už po prvom nastať veľké problémy v podobe halucinácií a panických reakcií, ktoré možu trvať po dobu až niekoľkých...

Cannabinoidy

12.12.2012 14:05
  Hašiš: Hašiš je v skutočnosti samotná živica z konope, obsah účinných látok je 40%. hašiš sa najčastejšie fajčí v podobe tzv. jointov. Marihuana: Marihuana je zmes listov, vetvičiek, semien alebo kvetov konope. Všeobecne možno však povedať, že sa podiel účinných látok pohybuje v...

Stimulačné drogy

12.12.2012 13:45
Kokaín Človek, ktorý užíva kokaín je veselý, družný, vyskytujú sa u neho príjemné halucinácie a má potrebu pohybu a fyzickej činnosti. Dostavuje sa eufória, miznú zábrany a objavujú sa poruchy chovania a hyperaktivita.   Pervitín (Metanfetamín) V súčasnosti sa často vyskytuje na...