Ako rozpoznať , že vaše dieťa užíva drogy?

16.01.2013 21:52

Porozmýšľajte chvíľku o svojom dieťati.Zdá sa vám niektorý prejav vášho dieťaťa nie celkom bežný? O aké prejavy ide?

Tak objektívne ako to len dokážete , pozrite sa na každé z prezentovaných znakov správania a spýtajte sa sami seba, či by ste si nemali robiť starosti?

Existuje značný nesúlad medzi počtom detí, ktoré berú drogy a počtom rodičov, ktorí si myslia, že ich deti berú drogy. Porozmýšľajte o správaní vášho dieťaťa v priebehu 12 mesiacov a vyberte si z alternatív: "ÁNO - NIE" tú, ktorá vystihuje váš názor. 

Dotazník je anonymný a jeho úlohou je vám pomôcť zmapovať situáciu vášho dieťaťa.

Použitá literatúra: Arterburn, S. - Burns, J.: Drogovovzorné dieťa. Bratislava. Nová nádej. 2001, str.209 - 212, ISBN 80-967334-6-X

 

 

Pozývame vás vyplniť formulár :Test pre rdičov - " AKO ROZPOZNAŤ,ŽE VAŠE DIEŤA UŽÍVA DROGY?"

docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFJRYWlZTlRjUVJfVTROdEV0NE8tRWc6MQ